Quartz Isıtıcı Nedir?

Dört önemli ısı tipi şunlardır: metal kılıf, kuvars tüpü, kuvars lambası ve seramik. Tiplerindeki benzerlikler, farklardan daha az önemlidir. Bunların hepsi, hangi uygulamada kullanıldıklarına bağlı olarak iyi ısıtıcılardır.

Quartz ısıtıcı, yaygın olarak hemen her yerde gördüğünüz, teknik olarak ‘kısa dalga kızıl ötesi ısıtma’ olarak adlandırılan radyan ısıtmanın bir ürünüdür. (Quartz adı aslında rezistansın izolasyonunu sağlayan quartz cam boru veya panellerden gelir.) Isıtıcının ısısının yaratılması ve müteakip bırakılması, bir kuvars tüpüne yerleştirilmiş ısıtma elemanı tarafından yapılır. Isıtma elemanı, gerekli spesifik malzemeyi ısıtmak için uygun yoğunluk seviyesini oluşturmak için gerekli dalga boyunda ısı üretir. Kuvars tüpünün amacı, rezistansı korumak ve konveksiyonel ısı kaçışını durdurmaktır.

Quartz Isıtma Prensibi

İnfrared ısıtıcı çalıştırıldığında, ısıtma direnci sağlayan rezistans çok sıcak hale gelir ve quartz tüp ani bir ısı birikimi yaşar. Quarts tüpü uygun sıcaklığa ulaştığında, ısı quartz tüpünün dışına yayılır. Bu süreçten üretilen ısı dalga boyu insan vücudu için ideal kabul edilir. Kızılötesi ısı, quartz ısıtıcının yakınındaki insanlar tarafından absorbe edilir ve kızılötesi tayf neredeyse tamamen havanın sıkışmış spektrumunun dışına çıktığı için hava tarafından çok az ısı absorbe edilir.

Isıtıcılar, hedefledikleri ısıtma sektörlerine bağlı olarak farklı infrared ısıtıcı çeşitleri kullanırlar. Seramik kızılötesi ısıtıcılar bu ısıtıcı aralığında da bulunur, ideal sıcaklık ve parlamazlık gerektiği alanlar için idealdir. Bu orta dalga ısıtıcılar zariftir ve en gelişmiş seramik ısıtma teknolojisini içerir. Kilitlenebilen ön tekerleklere sahip mobil infrared ısıtıcılar ve güvenli, taşınabilir ısıtma gerektiğinde quartz ısıtıcılar mükemmel çalışır.

Leave a Comment